No.648442286 ViewReplyOriginalReport
Glenn is kill
> RIP Glenn